Osnovni dokumenti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Statut Turističke zajednice Općine Štrigova
Strategija razvoja turizma Općine Štrigova 2020.-2025.


Tijela Turističke zajednice Općine Štrigova

Članovi tijela Turističke zajednice Općine Štrigova
Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Štrigova
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Štrigova


Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacija – pročišćeni tekst
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama


Dokumentacija 2024. godina

Program rada s financijskim planom za 2024 godinu – TZO Štrigova


Dokumentacija 2023. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Programa rada TZO Štrigova za 2023.
Izvješće o nadzoru Skupštine nad TZO Štrigova za 2023.
Rebalans programa rada i financijskog plana TZO Štrigova z 2023. godinu
Program rada s financijskim planom za 2023. godinu – TZO Štrigova
Izvješće o nadzoru Skupštine TZO Štrigova za 2022.
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada TZO Štrigova za 2022. godinu.


Dokumentacija 2022. godina

PRIJEDLOG Programa rada s financijskim planom za 2022. godinu – TZO Štrigova
Rebalans programa rada i financijskog plana TZO Štrigova 2022.


Dokumentacija 2021. godina

Godišnje izvješće o izvršenju programa rada TZO Štrigova za 2021. godinu.
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu TZO Štrigova
Plan rada Turističke zajednice Općine Štrigova 2021.


Dokumentacija 2020. godina

Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Štrigova za 2020. godinu
Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova 2020.
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada Tursitičke zajednice Općine Štrigova za 2020. godinu