Osnovni dokumenti

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Statut Turističke zajednice Općine Štrigova
Strategija razvoja turizma Općine Štrigova 2020.-2025.


Tijela Turističke zajednice Općine Štrigova

Članovi tijela Turističke zajednice Općine Štrigova
Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Štrigova
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Štrigova


Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacija – pročišćeni tekst
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama


Dokumentacija 2021. godinu

Plan rada Turističke zajednice Općine Štrigova 2021.


Dokumentacija 2020. godinu

Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Općine Štrigova za 2020. godinu
Rebalans financijskog plana Turističke zajednice Općine Štrigova 2020.
Godišnje izvješće o izvršenju programa rada Tursitičke zajednice Općine Štrigova za 2020. godinu