Štrigovske noći 2017

Manifestacija “Štrigovske noći” neprekinuto se održava od 1987.godine. Manifestaciji je posljednjih godina dodavano sve više značajnih sadržaja koji predstavljaju sve kvalitetniju ponudu destinacije. Ovogodišnjoj manifestaciji “Štrigovske noći” dodajemo još više događaja vezanih na kulturna događanja u obliku koncerata jer smo uvidjeli da postoji interes posjetitelja za takvim događanjima a s time smo povezali sva četiri udarna vikenda. Svrha manifestacije – događanja je privući veći broj posjetitelja na višednevna događanja, a …

Štrigovski fašnik 2017.

I ove godine 26. veljače u 14 sati kreće tradicionalna Vesela povorka maškara. Sudjeluju učenici OŠ Štrigova i područne škole Stanetinec, Prekopa, Železna Gora, dječji vrtić Kockice, štrigovski Parklini i Udruga žena Stanetinec.