Vidikovac Mađerkin breg

Vidikovac Mađerkin breg izgrađen je u sklopu projekta „CSA-CycleSeeing Attractour“ sufinanciranog iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vidikovac je ukupne visine oko 27,00 m te se zahvaljujući tome tijekom posjete samom Vidikovcu posjetitelji nalaze na najvišoj točci Međimurja, točnije na 361 m nadmorske visine. Pogled koji se pruža s njega ostavlja bez daha.

Također, kod samog Vidikovca nalazi se i bike rest point na kojem se mogu servisirati bicikli.

Više informacija na https://vidikovac.eu/