Kao partner sudjelujemo u koordinaciji projekta IPA SI-HR 2007-2013 „ROK 4“ kojem je primarni cilj sustavno čuvanje nasljeđa rukotvorina i starih zanata, upoznavanje i čuvanje tradicijskog kulinarstva. Želja je prenijeti saznanja i tradicijska naslijeđa na mlađe generacije koje dolaze.

Osim TZ Štrigove, kao partneri na projektu sudjeluju i Ljudska univerza Općine Šentjur (vodeći partner), Ljudska univerza Kočevje i TZO Marije Bistrica. U sklopu projekta održano je nekoliko edukacijskih radionica (lončarstvo, kulinarika, kovaštvo), u Štrigovi je obnovljena stara kovačnica, izrađen je video zapis rukotvorskih zanata i kulinarske posebnosti projektnog područja, tiskana višejezična brošura u kojoj su predstavljeni svi partneri i aktivnosti projekta „ROK4“, a organizirane su radijske i tv emisije, kako bi široj javnosti predstavili značaj projekta ROK4 – SNAGA RUKOTVORSTVA IZ PROŠLOSTI PROSLJEĐUJE ZNANJE SADAŠNJOSTI I ČUVA BUDUĆNOST.

Kroz ovaj projekt, želja sudionika je snažnije povezati i sustavno čuvati zanate, osposobljavati nove nositelje zanata temeljenih na ekološki prihvatljivim materijalima i prirodnim izvorima i kontinuirano upoznavati javnost s njima. Pridonosi to europskom kulturnom naslijeđu i prenošenju znanja sa starijih na mlade. Projektom želimo pridonijeti jačanju svijesti o potrebi očuvanja starih zanata, očuvanju tradicijskog kulinarstva i oživotvorenju kulturnih izvora u regiji, potaknuti razvoj prekograničnog kulturnog turizma, isticati međunarodnu prepoznatljivost, te poticati samozapošljavanje i proces aktivnog starenja.

rok4-TZO ŠTRIGOVA Press Release pdf

eu-slogan-ulaganje-u-vasu-buducnost
rok4-ticstrigova-sihr