Dani i noći kulture, turizma, sporta i zabave općine Štrigova. Manifestacija “Štrigovske noći” neprekinuto se održava od 1987.godine. Manifestaciji je posljednjih godina dodavano sve više značajnih sadržaja koji predstavljaju sve kvalitetniju ponudu destinacije.

PREUZMITE LETAK U PDF FORMATU.