TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE ŠTRIGOVA
ŠTRIGOVA 29
40312 ŠTRIGOVA,
22.11.2017.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08, članka 28. Statuta Turističke zajednice općine Štrigova i članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i glavnom uredu HTZ (NN 23/2017)

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Štrigova raspisuje natječaj za radno mjesto

ADMINISTRATOR – INFORMATOR

uvjeti koje djelatnik mora ispunjavati su:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera ili VSS društvenog smjera
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
3. da poznaje dva svjetska jezika

Radni odnos se sklapa na određeno vrijeme.

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave.
Molbe se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE ŠTRIGOVA , Štrigova 29, 40312 Štrigova, s napomenom (NE OTVARAJ-NATJEČAJ).

 


Preuzmite natječaju u pdf formatu.