Petak, 27.09.2019
12.00 sati – Državni arhiv za Međimurje
Otvorenje izložbe
„Bogu na svom jeziku: Baština rimske liturgije na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu“

Nedjelja, 29.09.2019
19.00 sati – crkva sv. Jeronima
Festival svetoga Jeronima

Anđelko Igrec
Pjesme štovanja i hvale

Zbor Chorus angelicus, Varaždin
Zbor Via, Varaždin

Instrumentalni ansambl

Dorotea Ilčić, sopran
Silvija Habunek, sopran
Luka Šopar, bariton

Anđelko Igrec, dirigent

Ponedjeljak, 30.09.2019.
11.00 sati – crkva sv. Jeronima
Svečana blagdanska misa
predvodi prof.dr.sc. Ivan Bodrožić