„8. Umjetniĉka kolonija Štrigova 2018.“
05. – 08. srpnja 2018. godine


Krema likovne i glazbene akademske umjetnosti okupi se koncem lipnja u Štrigovi na Likovnoj koloniji Grupe Contra. Zauzeli smo time važno mjesto u rasporedima kulturno-umjetničkih događanja u našoj županiji. Akademski slikari i kipari iz Contre angažirani su u likovnom stvaranju i na koncertima ozbiljne glazbe koje priređujemo u štrigovskim crkvi Sv. Jeronima. Zadnjih godina “odmetnu” se Contraši iz Štrigove i do Čakovca pa u muzeju, u srcu grada, otvore postav svojih radova. Imidž koji naše trodnevno događanje njeguje, do danas je pridonio sve intenzivnijem interesu publike za likovnu i glazbenu, a od 2011. godine i za književnu umjetnost. Novi vidici Grupe Contra otvorili su se i u Štrigovi u kojoj stvaramo fond slika i skulptura koje će činiti stalni postav.

PROGRAM MANIFESTACIJE:


PREUZMITE LETAK U PDF FORMATU.